Biotechnologia

Biotechnologia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która z pomocą rozwiązań inżynieryjnych, wykorzystuje procesy biologiczne. Istotne dla MEDYCYNY PRZYSZŁOŚCI kategorie BIOTECHNOLOGII to:

Komórki macierzyste

Genetyka