Immunoterapia nowotworów – wystarczy tylko jeden zastrzyk !

Ostatnie lata obfitowały w liczne badania mające na celu opracowanie bardziej efektywnych metod leczenia nowotworów złośliwych. Niektóre z nich obejmują wykorzystanie nanotechnologii do wyłapywania mikroprzerzutów, inne zastosowanie zmodyfikowanych genetycznie mikrobów, a niektóre nawet na głodzeniu komórek nowotworowych.

Jeden zastrzyk wyleczy guzy nowotworowe

Prowadzone przez Stanford University School of Medicine w Kalifornii, badanie polegało na zupełnie innym podejściu. Bezpośrednio w miejsce występowania guza wstrzyknięte zostały środki pobudzające odporność organizmu. Rezultaty okazały się niesamowite, wprost niewiarygodne! Tylko jeden zastrzyk wystarczył, aby z powodzeniem wyeliminować nowotwory u myszy laboratoryjnych. Wyniki badań opublikowane zostały w czasopiśmie Science Translational

W terapii zastosowane zostały dwa leki. Jeden zatwierdzony już do leczenia, a drugi z kolei na etapie badań klinicznych w kierunku leczenia chłoniaków. Daje to spore szanse na to, że terapia szybko pojawi się w praktyce lekarskiej i zada ostateczny cios nowotworom złośliwym !

Do tej pory badania na myszach okazały się niezwykle skuteczne. „Kiedy używamy tych dwóch czynników razem, dochodzi do eliminacji guzów w całym organizmie”– wyjaśnia dr Ronald Levy.

Immunoterapia – pobudzanie układu odpornościowego do walki z nowotworem

Dr Levy specjalizuje się w immunoterapii – metodzie leczenia, która polega na pobudzeniu reakcji immunologicznej tak, aby organizm sam mógł zwalczyć komórki nowotworowe – np. chłoniaka czy raka.

Istnieje kilka rodzajów immunoterapii. Niektóre, wzmacniają cały układ odpornościowy organizmu, inne z kolei posiadają bardziej wybiórcze działanie. Niemal wszystkie obecne immunoterapie posiadają jakieś „ale”. Mogą mieć ciężkie skutki uboczne, być zbyt kosztowne lub czasochłonne bądź niepraktyczne w stosowaniu.

Rewolucyjne badanie nie wymagało hurtowej aktywacji układu odpornościowego ani dostosowywania komórek odpornościowych pacjenta. Co ważne, nowa metoda leczenia może być stosowana do zwalczania wielu różnych rodzajów nowotworów. W każdym przypadku limfocyty T mogą nauczyć się radzenia z określonym typem komórek nowotworowych.

Spektakularne wyniki badań

Dr Levy i jego zespół wstrzyknęli mikrogramy dwóch badanych już wcześniej leków w jedno miejsce guza u badanych myszy. Zastosowane środki to:

  • Oligonukleotyd CpG
  • Przeciwciało, wiążące się z receptorem, aktywując limfocyty T

Na mysim modelu chłoniaka, aż 87 z 90 myszy stało się wolne od nowotworu! W pozostałych trzech przypadkach guzy powracały, ale zniknęły, gdy naukowcy powtórzyli leczenie. Podobnie wyniki zaobserwowano na mysim modelu raka piersi, okrężnicy i skóry. Ponadto, nawet myszy, które zostały genetycznie zmodyfikowane w celu wywołania raka piersi, dobrze zareagowały na tę metodę leczenia.

Zdjęcia chorych myszy. Na górze przed zastosowaniem,a na dole po zastosowaniu immunoterapii.

Źródło zdj.-  http://bgr.com

Immunoterapia będzie mogła wyleczyć dowolny nowotwór

Kiedy naukowcy wywołali dwa różne typy nowotworów u tego samego zwierzęcia (chłoniaka i raka jelita grubego), a formułę wstrzyknęli tylko do miejsca występowania chłoniaka, wyniki okazały się różne. Wszystkie guzy chłoniaka cofnęły się, ale to samo nie stało się z rakiem okrężnicy. Świadczy to o tym, że ​​limfocyty T uczą się zwalczać komórki nowotworowe znajdujące się w ich bezpośrednim sąsiedztwie jeszcze przed zastosowaniem immunoterapii.

Obecnie zespół przygotowuje badanie kliniczne, aby sprawdzić skuteczność immunoterapii u osób z przewlekłymi odmianami nowotworów (np.niektóre odmiany chłoniaków). Dr Levy przypuszcza, że jeśli badanie zakończy się sukcesem, terapię będzie można praktycznie rozszerzyć na dowolny nowotwór złośliwy.

„Nie sądzę, żeby istniał taki nowotwór, którego nie dałoby się potencjalnie wyleczyć, o ile jest jeszcze w stanie naciec limfocytami układu odpornościowego” – podsumowuje dr Levy.

 

 

 

 

Daj znać, jeśli spodobał Ci się artykuł oraz napisz komentarz, aby czytelnicy mogli poznać Twoją opinię.