Nanocząsteczki zminimalizują skutki uboczne obecnie stosowanych leków

Sformułowanie leku, który oprócz skuteczności, jest również bezpieczny z ograniczonymi skutkami ubocznymi, jest niełatwym zadaniem. Prawdopodobieństwo, że lek badany w 1 fazie klinicznej otrzyma zgodę FDA wynosi według najnowszych statystyk jedynie 9,6 procent. W fazach przedklinicznych szanse na znalezienie się leku na aptecznej półce są dużo mniejsze. Zastosowanie nanotechnologii w badaniach ma pomóc zwiększyć szanse na powodzenie niektórych kandydatów na leki.

„Nanotechnologia jest w stanie sprostać wielu wyzwaniom, z którymi borykają się zwykle kandydaci na nowe leki” – powiedział Sokolsky-Papkov dyrektor CNDD (Center for Nanotechnology in Drug Delivery). Idea polega na zamknięciu cząsteczki leku w nanonośniku, który będzie miał inny profil uwalniania i zapobiegniecie ekspozycji leku na cały organizm.”

CNDD zostało założone w czerwcu 2007 roku w celu zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków oraz środków obrazujących poprzez stosowanie innowacyjnych metod z zakresu nanotechnologii.

Korzyści ze stosowania nanocząstek

Chociaż nanomedycyna nie jest zupełnie nowa, bo pierwsza zgoda FDA na lek oparty na nanotechnologii miała miejsce w 1995 roku – naukowcy jedynie „smyrają” potencjał, jaki posiada ta technologia.

Nanotechnologia pozwoli ulepszyć formułę istniejących już leków. Jednym ze sposobów podejścia w nanomedycynie jest wykorzystanie nanomateriałów, takich jak liposom, jako bardziej skutecznego sposobu dostarczania leków .

Nanocząsteczki mają tendencję do gromadzenia się w obszarach objętych stanem zapalnym, które zazwyczaj jest ogniskiem choroby – wyjaśnił Sokolsky-Papkov. Podczas reakcji zapalnych naczynia krwionośne często stają się nieszczelne co ułatwia przedostanie się załadowanych w środek terapeutyczny nanocząsteczek i skuteczną penetrację tkanki. Nanoformulacje poprawią dodatkowo efektywność niektórych leków, ponieważ bardziej kumulują się w miejscu choroby.

„Jeśli lek zamknięty zostanie w nanocząsteczce wielkości, poniżej 100 nanometrów, będzie on mógł przeniknąć przez nieszczelne naczynka i skutecznie trafić w ognisko choroby” – powiedział Sokolsky-Papkov.

Nanotechnologia będzie również pomocna, gdy lek musi dotrzeć do niedostępnych obszarów, takich jak np. mózg:

„W naszym ośrodku prowadzone są badania dotyczące dostarczania zarówno chemicznych, jak i biologicznych środków terapeutycznych do mózgu. Obserwujemy znacznie wyższą akumulację leku i lepszą skuteczność w nanoformulacyjnym podawaniu leku w porównaniu do konwencjonalnego”– powiedział Sokolsky-Papkov.

W konwencjonalnym systemie podawania leku, terapeutyk trafia do wszystkich komórek i naczyń krwionośnych z tą samą dawką w tym samym czasie. W przypadku nanoformulacji lek jest uwalniany w bardziej precyzyjny sposób, co powoduje zmniejszenie całkowitej ekspozycji organizmu na skutki uboczne – jest znacznie mniej toksyczne.

Diagnostyka medyczna

Oprócz możliwości dostarczania leków nanotechnologia może również być wykorzystywana w medycynie do celów diagnostycznych i obrazowania. Kilka nanocząstek magnetycznych zostało już zatwierdzonych do użytku klinicznego w obrazowaniu.

W zasadzie w tym przypadku wykorzystywana jest podobna idea – w obszarach związanych ze stanem zapalnym nagromadzenie czynnika obrazującego będzie większe w porównaniu do normalnej tkanki. Nanocząsteczki będą oznakowane tak, że będzie je można śledzić przy użyciu standardowych technik diagnostycznych.”

Podczas badania MRI nanocząstki magnetyczne oddziałują z polem magnetycznym i można je śledzić, obserwując, gdzie obraz robi się ciemniejszy. Porównując obrazy przed i po akumulacji nanocząstek będzie można wykryć umiejscowienie możliwej chorobę.

„Jeśli będzie dużo akumulacji w tych obszarach, to znaczy, że coś się dzieje” – powiedział Sokolsky-Papkov.

Dziedzina nanomedycyny ma obecnie bardzo duże tempo rozwoju:

„Modele badawcze do oceny skuteczności nanomedycyny z biegiem czasu ulegają poprawie. Lista badań klinicznych z użyciem różnego rodzaju nanocząstek gwałtownie wzrasta każdego roku” – powiedział Sokolsky

O precyzyjnym dostarczaniu leków za pomocą nanocząstek można przeczytać tutaj

 

Daj znać, jeśli spodobał Ci się artykuł oraz napisz komentarz, aby czytelnicy mogli poznać Twoją opinię.