Odkryto genetyczny „przełącznik”, który pobudza tkankę nerwową do regeneracji

Naukowcy odkryli genetyczny „przełącznik”, który może pobudzić zdolność komórek nerwowych do samoleczenia z szeregu chorób neurologicznych takich jak udary, wstrząsy mózgu czy urazy rdzenia kręgowego. W badaniu przeprowadzonym w O’Donnell Brain Institute UT Southwestern, włączenie genu wewnątrz komórek zwanych astrocytami spowodowało powstanie mniejszej blizny, co może przyczynić się do bardziej skutecznej regeneracji po urazie.

Regeneracja myszy z urazem rdzenia kręgowego

Zespół skupił się na genie LZK w astrocytach, które są komórkami glejowymi w kształcie gwiazdy (na zdjęciu). Funkcja astrocytów w zdrowym ośrodkowym układzie nerwowym jest dobrze poznana, ale ich rola w odpowiedzi na uraz już mniej. Ludzki organizm reaguje na uszkodzenie rdzenia kręgowego poprzez wytworzenie się tkanki bliznowatej, która skutecznie uszczelnia ranę, zapobiegając utworzeniu się nowej zdrowej tkanki. Badanie wykazało, że pobudzenie genu LZK w astrocytach może, wywołać odpowiedź regeneracyjną zwaną astroglejozą, w której komórki te namnażają się wokół uszkodzonych neuronów.

„Do tej pory była to wielka tajemnica, czy zwiększenie reaktywności astrocytów jest korzystne. Odkrycie LZK jako przełącznika obecnie oferuje narzędzie do odpowiedzi na to pytanie. Wiedzieliśmy, że astrocyty mogą wspomóc rdzeń kręgowy w powrocie do zdrowia po urazach, ale nie w pełni rozumiemy czynnik wyzwalający, który aktywuje te komórki” – powiedział Mark Goldberg, lekarz neurolog i neuroterapeuta w UT Southwestern. „Teraz będziemy mogli sprawdzić, czy uruchomienie tego procesu, może pomóc w leczeniu”

Pracując na myszach z uszkodzeniami rdzenia kręgowego, zespół badaczy odkrył, że wyłączenie genu LZK zmniejszyło astroglejozę, a to doprowadziło z kolei do powstania większej blizny. Nadekspresja tego genu natomiast wzmocniła astroglejozę doprowadzając do powstania mniejszej blizny.U myszy, które nie miały początkowo uszkodzeń, również została pobudzona odpowiedź astrocytów, potwierdzając tym samym, że gen LZK wyzwala astroglejozę.

Nadzieja również dla osób z udarem i wstrząśnieniem mózgu

Podczas gdy badania skupiały się na urazie rdzenia kręgowego, Goldberg uważa, że ​​odkrycie to może mieć również wpływ na inne typy uszkodzeń w tym udar czy wstrząs mózgu. Potrzebne są dalsze badania, aby przeanalizować, czy mniejsza blizna rzeczywiście wspomaga regenerację i w jaki sposób ten proces wpływa na zdolność neuronów do odbudowy połączeń między sobą. Naukowcy chcą zmierzyć, w jaki sposób powstawanie mniejszej blizny pomaga w powrocie do zdrowia. Planują również dalsze zbadanie wpływu astroglejozy na udary i uszkodzenia rdzenia kręgowego oraz ustalenie, czy pobudzenie LZK u myszy przed urazem wpływa na stopień uszkodzenia.

„W eksperymencie badano urazy rdzenia, ale prawdopodobnie ma to również wpływ na leczenie wielu innych schorzeń poprzez terapię genową skierowaną na astrocyty” – powiedział Dr Mark Goldberg, przewodniczący Neurologii i Neuroterapii z UT Southwestern.

Przeczytaj również o innej przełomowej terapii: operacji rdzenia kręgowego z wykorzystaniem komórek macierzystych


Źrd inf.

fiercebiotech.com/research/gene-therapy-could-promote-healing-brain-spinal-cord-injuries

drugtargetreview.com/news/30807/astrocytes-heal-stroke/

news-medical.net/news/20180328/New-gene-therapy-may-help-the-brain-to-heal-following-stroke-and-other-injuries.aspx


 

Daj znać, jeśli spodobał Ci się artykuł oraz napisz komentarz, aby czytelnicy mogli poznać Twoją opinię.