Po 40 latach stagnacji przełom w leczeniu ostrej białaczki szpikowej.

Ostra białaczka szpikowa jest jednym z najbardziej agresywnych nowotworów. Podczas gdy leczenie pozostałych  nowotworów bardzo się zmieniło w ostatnich 40 lat, nie było żadnego większego postępu w leczeniu ostrej białaczki szpikowej. Do teraz.

Według tego, co opublikowano w czasopiśmie naukowym Cell, profesor Yinon Ben-Neriah i jego zespół badawczy z wydziału medycyny Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie opracowali nowy lek biologiczny o wskaźniku wyleczenia 50% dla myszy laboratoryjnych z ostrą białaczką szpikową.

Białaczka produkuje duże ilości różnych białek, które razem zapewniają komórkom białaczkowym szybki rozrost i ochronę przed śmiercią w trakcie chemioterapii.

Do chwili obecnej większość biologicznych leków przeciwnowotworowych stosowanych w leczeniu białaczek była ukierunkowana tylko na pojedyncze białka. Jednak w trakcie leczenia komórki białaczkowe szybko aktywują pozostałe białka w celu zablokowania leku. Rezultatem są oporne na leki komórki białaczkowe, które szybko odrastają i wznawiają chorobę.

Nowy lek opracowany przez Ben-Neriah i jego zespół działa jak bomba kasetowa. Atakuje wiele różnych typów białek jednocześnie, utrudniając komórkom białaczkowym aktywowanie pozostałych, mogących uniknąć terapii. Tak więcej, pojedyncza molekuła leku zawiera w sobie mechanizm działania trzech a nawet więcej różnych leków, co pozwoli zmniejszyć liczbę terapii, którą jest obarczony pacjent z białaczką.

Dodatkowo obiecująca jest zdolność nowego leku do wyplenienia komórek macierzystych białaczki. Od dawna było to dużym wyzwaniem w terapiach antynowotworowych i jeden z głównych powodów, dla których naukowcy nie są w stanie całkowicie wyleczyć białaczki.

„Byliśmy bardzo podekscytowani, widząc tak wielką zmianę po zastosowaniu pojedynczej dawki nowego leku. Prawie wszystkie objawy białaczki u myszy laboratoryjnych zniknęły z dnia na dzień „- powiedział profesor Ben-Neriah.

BioTheryX niedawno kupił prawa do tego obiecującego leku od firmy Hiss. Wraz z zespołem badawczym Ben-Neriah ubiegają się o pozwolenie FDA na rozpoczęcie I fazy badań klinicznych.

Zobacz także:

Chińczycy podchwycili zachodnią terapię – leczą najgorsze przypadki nowotworów

Immunoterapia skutecznie wyleczyła kobietę z zaawansowanego raka piersi

Cofnięte zostały procesy starzenia zewnętrznego na mysim modelu (zdjęcia)

 


Źródło informacji:
sciencedaily.com/releases/2018/08/180824101133.htm


Daj znać, jeśli spodobał Ci się artykuł oraz napisz komentarz, aby czytelnicy mogli poznać Twoją opinię.