Przemiana raka płuc w chorobę przewlekłą realną szansą dla chorych

Zdaniem ekspertów medycznych, leczenie raka płuc powinno się wkrótce odmienić:

„Sama chemioterapia nie jest już standardem leczenia” – powiedziała dr Leena Gandhi, liderka badania i dyrektor programu Thoracic Medical Oncology na New York University Langone Health.

Immunoterapia odnosi sukcesy w walce z coraz większą liczbą nowotworów. Do tej pory zatwierdzone zostały cztery przełomowe leki, nazywane inhibitorami punktów kontrolnych. Ich celem jest „wyzwolenie hamulców” układu odpornościowego pacjenta, aby zwiększyć skuteczność zabijania komórek rakowych.

Koszt tych leków to ponad 100 000 dolarów rocznie. Mogą mieć niestety poważne skutki uboczne i nie wszystkim pacjentom pomagać. Ich szczególną zaletą jest natomiast to, że kiedy już działają, to odpowiedź leczenia jest długotrwała. Naukowcy obecnie śpieszą ze znalezieniem, sposobu, aby jeszcze bardziej zwiększyć ich efektywność i połączyć z obecnie dostępnymi terapiami.

W badaniu pacjenci mieli zaawansowaną postać niedrobnokomórkowego raka płuc. Lekiem aktywującym układ odpornościowy był inhibitor kontrolny zwany pembrolizumabem (Keytruda), opracowanym przez Merck. Do tego dołączona została chemioterapia pemetreksedem + karboplatyną lub cisplatyną. Dr Gandhi powiedziała, że sama chemioterapia odnosi niewielką korzyści i może dodać jedynie kilka miesięcy życia. Leczenie skojarzone to znaczna poprawa tych wyników.

„Jeśli chcemy uzyskać zwiększone przeżycie pacjentów, należy włączyć immunoterapię tak szybko, jak to tylko możliwe” – powiedziała dr Herbst. „Chemioterapia ma ograniczenia. Prowadzę badania osób z rakiem płuc. Mamy pacjentów na tych immunoterapiach żyjących dłużej niż osiem lat. Jeden pacjent przeżył osiem lat, a lek zażywał tylko przez dwa lata i ma się do tego czasu dobrze.”

Immunoterapia -nowe narzędzie walki z rakiem

Istnieje kilka teorii o tym, dlaczego chemioterapia i immunoterapia mogą ze sobą dobrze współpracować. Komórki nowotworowe są jak worki z ukrytymi białkami, które jeśli zostaną odsłonięte, układ odpornościowy może wykorzystać je jako cel do znalezienia i zaatakowania raka. Chemioterapia może otwierać te worki i uwalniać ich zawartość co pomaga komórkom układu odpornościowego – uwolnionym przez inhibitory punktu kontrolnego – w identyfikacji właściwego celu. Jest także możliwe, że chemioterapia może zabić niektóre komórki odpornościowe, które zakłócają działanie przeciwnowotworowe innych części układu odpornościowego.

W badaniu dr Gandhiego wzięło udział 616 pacjentów z zaawansowanym rakiem płuc w wieku od 34 do 84 lat z ośrodków medycznych w 16 krajach. Dwie trzecie pacjentów zostało losowo przydzielonych do leczenia chemioterapią z immunoterapią, a pozostali otrzymali chemioterapię plus placebo.

Mediana całkowitego przeżycia wynosiła 11,3 miesiąca u osób, które nie otrzymywały immunoterapii, podczas gdy przeżycie w drugiej grupie było dłuższe, a mediana nie została jeszcze osiągnięta. Szacowany czas przeżycia po 12 miesiącach wynosił 69,2% w grupie osób, która otrzymała immunoterapię + chemioterapię, i 49,4% w grupie z samą chemioterapią.

„To całkowita zmiana sposobu myślenia w leczeniu raka płuc” – powiedziała dr Gandhi.

Pacjentów przebadano wcześniej na obecność biomarkera, który pozwala wcześniej przewidzieć, czy pembrolizumab im pomoże. Badanie obejmowało pacjentów o różnych poziomach tych biomarkerów. Pacjenci z wysokim poziomem tego markera radzili sobie nieco lepiej z immunoterapią niż ci z niskim poziomem. Jednak nawet osobom z niskim poziomem leczenie dawało pewne korzyści.

„Dane są imponujące” – powiedział dr Herbst. „Robimy postępy, ale najlepsze dopiero przed nami. Jest jeszcze wiele możliwość do ulepszenia immunoterapii. Musimy wciąż szukać nowych rozwiązań. „

Immunoterapia nowotworów – wystarczy tylko jeden zastrzyk !


Źrd inf.

www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1801005?query=featured_home


 

Daj znać, jeśli spodobał Ci się artykuł oraz napisz komentarz, aby czytelnicy mogli poznać Twoją opinię.